Danske Virksomhedsobligationer

Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer

Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation.

Nordiske Virksomhedsobligationer vokser sig større - YouTube

Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer

The chart shows how frequently the fund’s 3M return is positive or negative. Each bar is an observation period (the fund’s return over the past 3M, at month’s end). The performance data shown in tables and graphs on this page is calculated in USD of the fund/index/average (as applicable), on a Bid

Udlandet kredser om danske forsikringsguldæg - InsideBusiness

Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer – Bloomberg.com

About Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer is an open-end fund registered in Denmark. The Fund’s objective is capital appreciation.

Pressefotos - bankinvest.dk

Udstedelsen af virksomhedsobligationer fortsætter med at stige

Danske ikke-finansielle virksomheder finansierer i stigende grad deres aktiviteter ved at udstede obligationer. Ved udgangen af november havde de samlet set udstedt virksomhedsobligationer for 201 mia. kr., hvilket omtrent er en fordobling siden begyndelsen af 2009.

Vi kulegraver Danske Banks store turnaround: Interview med Thomas Borgen - InsideBusiness

Virksomhedsobligationer – Om investering i

Virksomhedsobligationer. En stor virksomhed, der har brug for at låne penge her og nu, har to muligheder. Enten kan virksomheden vælge at sælge virksomhedsobligationer eller at låne penge i banken, men med sidstnævnte får de typisk en kortere løbetid samt bankens øjne i nakken hele tiden.

Danske Invest Mix - Akkumulerende KL - Facts

[PDF]

Beholdningsoversigt Globale Virksomhedsobligationer KL

Globale Virksomhedsobligationer KL Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. 30-06 2018 31 12 2017 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Sparinvest underbyder Danske Banks nye investeringsprodukt - InsideBusiness

De fem varmeste virksomhedsobligationer – Børsen Penge

Mar 24, 2010 · “Der er en større grad af sikkerhed ved de danske virksomhedsobligationer. Til gengæld er merrenten ikke så stor,” siger Alex Hauge Andersen. ISS Rengøringsgiganten ISS topper Jyske Banks liste over hotte danske virksomhedsobligationer.

Danske Invest porteføljerådgiver kåret blandt landets bedste 04.09.2015 |News

Investering i virksomhedsobligationer en spændende

I jagten på investeringer med lav til middel risiko, er der kommet fornyet fokus på virksomhedsobligationer. En investering, der ofte betegnes som det …

DFDS udsteder obligationer for halv mia kroner

Aconto-udbytte for regnskabsåret 2018

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 5. februar 2019 med valør den 7. februar 2019. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til …

Pressefotos - bankinvest.dk

Obligationer: Du vil købe, men hvor begynder du?

Det kan være en fordel at basere din portefølje på statsobligationer og realkreditobligationer, da de er forholdsvis sikre. En tommelfingerregel er at investere i maksimum fem danske stats- eller realkreditobligationer. Som supplement kan du købe virksomhedsobligationer.

Pressefotos - bankinvest.dk

Sydinvest Virksomhedsobligationer IG by Sydinvest – Issuu

Apr 15, 2012 · Figur 4 viser, at den effektive rente på virksomhedsobligationer med høj rating er højere end på danske obligationer og lavere end virksomhedsobligationer med lav kreditværdighed (High yield).

Pressefotos - bankinvest.dk

Hvad er obligationer? – Investeringsforeningen Sydinvest

Det danske realkreditsystem er helt unikt og opfattes som en sikker havn i krisetid (lav risiko). Modsat er der størst risiko for tab på virksomhedsobligationer, fordi du kan risikere, at virksomheden går konkurs. Sker dette, er du ligestillet med de øvrige kreditorer, når konkursboet gøres op, mens du står bedre end aktieinvestorerne.

Pressefotos - bankinvest.dk

Ny investerings-mulighed: Nordiske Virksomhedsobligationer

Sep 25, 2013 · Danske Invest lancerede i september 2013 en ny afdeling med nordiske virksomhedsobligationer. Andreas Dankel, der udvælger obligationerne, fortæller her, hvorfor det kan være en attraktiv

Pressefotos - bankinvest.dk

[PDF]

Maj Invest Danske Obligationer

Virksomhedsobligationer 11% Statsobligationer 7% Kontant 0% Rentederivater 0% Total 100% Realkredit pct. Virksomhedsobligationer pct. Fastforrentet 41% Financial 11% Konverterbar 19% Energy 0% Capped floater 12% Total 11% Variabelt forrentet 9% Total 81% Maj Invest Danske Obligationer 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Investeringsforeningen BankInvest - Prospekt og central investorinformation - bankinvest.dk

Pressefotos - bankinvest.dk

Læs seneste nummer af INVESTERING

Sydinvest Virksomhedsobligationer IG by Sydinvest - Issuu

Nordea giver den gas på virksomhedsobligationer

Medarbejdere - Lind Capital Fondsmæglerselskab a/s

Jetpak udsteder virksomhedsobligationer

Danske Invest DK Website

Samarbejdsgolf 2018 - Lind Capital Fondsmæglerselskab a/s

Danske Bank spiller hovedrolle i norsk børsfiasko - InsideBusiness

Danske obligationsfonde underperformer

Arkitektur: Kom med ind i Nordeas nye danske hovedsæde - InsideBusiness

Fusion af Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 og Emerging Markets Obligationer atter ...

Hvad er en investeringsforening? - Nykredit Invest

Fire tips til at tjene penge på vin: Investering