Ferieloven Elever

Lov om ferie § 9 – Danske love

§9. Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes i ferieafholdelsesperioden. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift …

Ferieloven - 3F Aabenraa

Ferie, sygdom og barsel – passinfo.dk

 ·

Ferieloven gælder også for elever, dvs. elever er også omfattet af reglerne om ret til ferie og feriegodtgørelser eller løn under ferie og ferietillæg. Ferielovens § 9 indeholder desuden en særlig regel for elever for den første tid, indtil de optjener ferie efter de almindelige regler:

Ferieloven - 3F Aabenraa

Ferie og barsel – DI

Lærlinge og elever er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige regler. Herudover er der særlige regler for lærlinge og elever i ferielovens § 9.

LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og ...

Ferie og fravær | Find alle de vigtige informationer om

Er du i arbejde, er du automatisk omfattet af ferieloven. Den sikrer dig 25 feriedage om året, og såfremt du har optjent det, får du løn eller feriegodtgørelse, når du holder din ferie. Skal du have feriepenge udbetalt i forbindelse med en ferie, skal du ansøge om den på Borger.dk .

Ferieloven - 3F Aabenraa

Ferie – Det Faglige Hus

Elever og lærlinge. Elever og lærlinge med en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser er omfattet af særlige regler for optjening af ferie. Begynder elevforholdet inden den 1. juli i et ferieår, har du ret til 25 dages ferie med løn allerede fra ansættelsen.

For elever som ønsker læreplass - Alt du trenger å vite - OKNN

Regler om din ferie i daglig tale Ferieloven – aprokom.dk

Ferieloven. Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie i løbet af et ferieår fra 1. maj til 30. april. Det er virksomheden, som fastsætter, hvornår medarbejdere skal holde ferie. 25 dages ferie pr. år. Medarbejdere optjener 25 dages betalt ferie, hvis de er ansat et helt år. Det svarer til 2,08 feriedag for hver måneds beskæftigelse.

For elever som ønsker læreplass - Alt du trenger å vite - OKNN

[PDF]

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

5 2. Kort om ferieloven, ferieaftalen og særlige feriedage 2.2 Ferieloven Ferieloven indeholder blandt andet bestemmelser om, at ferie optjenes med 2,08 dag pr. måned optjeningsåret er lig kalenderåret (1. januar – 31. december) ferieåret (afvikling) går fra 1. maj i det år, der følger efter optjeningsåret, til 30. april det følgende år,

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID ...

Ferieloven § 9 – Foxylex

 ·

Ferieloven § 9 Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter a Foxylex er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne.

INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK (Skolens navn) - ppt download

Voksenlærlinge og -elever – DI

En virksomhed kan også indgå en uddannelsesaftale med en voksen. Voksenlærlinge og -elever skal ved aftalens begyndelse være fyldt 25 år. Der gælder særlige lønbestemmelser, og der er mulighed for forhøjet refusion for skoleperioderne. Desuden kan der under visse omstændigheder være mulighed for at få løntilskud fra jobcenteret til voksenelever.

Økonomi og Personale Netværk - Opnet - Faglige netværk siden 2010

Ferie for tømrerlærlinge – 3f.dk

Som elev er du dækket af ferieloven og de aftaler, 3F er blevet enige med din arbejdsgiver om. Disse regler kan virke meget indviklede. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge i din lokale 3F fagforening. Herunder har vi prøvet at skrive de væsentligste regler omkring ferie. Du har ret til …

Overenskomst for ejendomsservice - PDF

Optjening af feriepenge og særlige feriedage

Ferieaftalen gælder for både tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte, herunder elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser. Timelønnede følger ferieloven samt bestemmelserne i ferieaftalen omkring erstatningsferie. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af

NDLA Restaurant og matfag, Dei gode døma 2010

[PDF]

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner – kl.dk

2. elever m.fl., jf. kapitel 12 3. timelønnede, jf. kapitel 13 Stk. 2. Særbestemmelser om ferie i aftaler/overenskomster og ferieordninger er kun gældende, hvis de indgår i denne aftale eller er optaget i medfølgende bilag til aftalen.

Undervisningsbeskrivelse - PDF

Ferieregler – Folkeskolen.dk

Jun 04, 2004 · Ferieregler Hvem er omfattet? Feriereglerne på det (amts)kommunale område gælder for både tjenestemænd og overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere, skolekonsulenter og -psykologer, ledere og timelønnede lærere.

ferie – K O S M O S

HK HANDEL – Er du snart færdig som elev? Eller kender du

Er du snart færdig som elev? Eller kender du én, som er? Så se, hvilke 5 ting du blandt andet skal være opmærksom på som nyuddannet: 1: Tillæg for aften- og weekendarbejde til butikselever: HK HANDEL har været i kontakt med mange elever, der ikke har fået udbetalt deres forskudttidstillæg, så husk at tjekke, om du har fået tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter, før du

Ledere i gang August 2010 Kaj Jørgensen, Lønchef - ppt video online download

For elever som ønsker læreplass - Alt du trenger å vite - OKNN

OSA avtalens bestemmelser om Flerbruksfartøy - ppt video online laste ned

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill - ppt laste ned

ferie – Store norske leksikon

Ledere i gang August 2010 Kaj Jørgensen, Lønchef - ppt video online download

ferie – K O S M O S

ferie – K O S M O S

Lidegaard Revision & Rådgivning Horsens, Brædstrup og Tørring - revisor

ferie – K O S M O S

Farmakonomforeningen - Ferie

Regeringen retter ind efter EU og ændrer ferieloven - Altinget - Alt om politik

ferie – K O S M O S

ferie – K O S M O S

HK Elevguide - Alt om elevoverenskomst, kontrakter og rettigheder - HK