Industriens Overenskomst Opsigelsesvarsel

Elektrikeroverenskomsten | Dansk El-Forbund

Overenskomsten er gældende for ca. 10.400 medlemmer, der arbejder med el-arbejde inden for Dansk El-Forbunds uddannelsesområde. Elektrikeroverenskomsten på dansk og engelsk Du kan downloade en dansk eller engelsk udgave af Elektrikeroverenskomsten. Lovportaler Som medlem kan du se overenskomst med henvisning til andre kendelser i de enkelte afsnit ved login i El-Lovportalen.

Transport- og Logistikoverenskomst - DI

Industriens. Funktionæroverenskomst – PDF

6 Industriens Funktionæroverenskomst Så længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Parterne er enige om, at hvor lovgivningen fremover måtte gribe ind i

Værdien af Organisatoriske nøgletal - DI

Industriens Overenskomst 2017-2020 – Procesindustrien – En

Industriens Overenskomst mellem DI og CO-industri. Trykt udgave Medlemmer af DI, der er omfattet af Industriens overenskomst vil, når overenskomsten er trykt, automatisk få tilsendt et eksemplar.

Produktside - DI

Opsigelsesvarsel fra medarbejderside – Skrevet af Allan K

Opsigelsesvarsel fra medarbejderside {{forumTopicSubject}} Nogen der med sikkerhed ved, hvor lang opsigelsesvarslen er (fra medarbejderside) for en person med knap 2 års ansættelse. Det er en timelønnet under Industriens overenskomst (Metal).

Blanketter og dokumenter - DI

Industriens. Overenskomst – PDF Free Download

120 dages reglen kan – selv om den er skriftligt aftalt – ikke gøres gældende, hvis medarbejderens opsigelsesvarsel er omfattet af Industriens Overenskomst § 6, stk. 1. 5. Ved overarbejde i forbindelse med det arbejde de funktionærlignende normalt udfører, er overarbejdet ikke omfattet af Industriens Overenskomst § 13, stk. 1, 2

Faglærteoverenskomsten - ansættelsesaftale - timelønnede - DI

Opsigelsesvarsel og funktionærloven | Lederne

Som funktionæransat følger dit opsigelsesvarsel de almindelige regler for varsler, som er fastlagt i funktionærloven. Dit opsigelsesvarsel kan også være aftalt efter en overenskomst. Har du aftalt et særligt varsel, der typisk vil være et længere opsigelsesvarsel, skal det fremgå af din kontrakt.

Ferieberegningsskema 2015 - DI

Industriens overenskomst (DI) | Dansk El-Forbund

Overenskomsten omfatter ca. 220.000 ansatte fordelt på ca. 6.100 virksomheder. Heraf er der ca. 5.500 medlemmer af Dansk El-Forbund, som også er omfattet af overenskomsten, da forbundet er medlem af CO-Industri. Yderligere info Vi har linket til en række relevante dokumenter og blanketter, som du kan downloade, ligesom du finder links til CO-Industri, Dansk Industri og Industriens Pension

DI Fødevarer oplever stor efterspørgsel efter danske fødevarer i Mellemøsten og er i øjeblikket ...

[PDF]

OVERENSKOMST 2017 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE

dendes opsigelsesvarsel. Efter udløbet af ovennævnte varsler anses medarbejderen alene for at være omfattet af nærværende overenskomst. Allerede eksisterende aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår kan ved aftale mellem de lokale parter omskrives efter …

Lean - DI

Beregn dit opsigelsesvarsel | Lederne.dk

Beregn dit opsigelsesvarsel Dit opsigelsesvarsel følger de regler for varsler, som er fastlagt i funktionærloven, når du er funktionæransat. Du kan bruge vores beregner til at regne ud, hvor langt et opsigelsesvarsel du har krav på.

Skifteholdsarbejde - DI

[PDF]

2014-2017 Overenskomst og aftaler – Fødevareforbundet NNF

Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF 2014-2017 FØDEVAREINDUSTRIEN Sukkervare- og chokoladeindustrien.

Arbejdsmiljøloven - DI

Opsigelsesvarsel – Hvad er opsigelsesvarslet for en

Et opsigelsesvarsel er den perioden fra, hvor virksomheden eller medarbejderen opsiger ansættelsen til den dag, hvor ansættelsesforholdet rent faktisk ophører, og medarbejderen ikke længere skal møde op på arbejdspladsen og virksomheden ikke skal udbetale løn.

Lær at se - DI

[PDF]

INDUSTRIENS – viborgloen.dk

har optjent på Industriens Overenskomst, såfremt medarbejderen hidtil har været ansat på virksomheden i henhold til Industriens Overenskomst. Medarbejderen bevarer det opsigelsesvarsel, der var gældende på overlytningstidspunktet, indtil den pågældende i hen-hold til funktionærlovens opnår mindst samme opsigelsesvarsel.

DI's 2020-plan - næste skridt fremad - DI

[PDF]

AFTALE OM FUNKTIONÆRLIGNENDE ANSÆTTELSE FOR

120-dages reglen kan ikke gøres gældende, hvis medarbejderens opsigelsesvarsel er omfattet af Industriens Overenskomst § 6. Der ydes fuld løn under sygdom, jf. Funktionærlovens § 5, stk. 1. Arbejdsmarkedspension etableres i PensionDanmark, men i øvrigt efter retningslinjerne i Industriens Overenskomst, se bilag. 6. Løn og andre løndele 10.

DI's kontor i Indien - DI

Ny overenskomst er på plads for 230.000 ansatte i

Feb 12, 2017 · Der er søndag formiddag indgået forlig om en ny overenskomst på industriens område.

Europæisk klimapolitik - DI

Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige - ppt video online download